doxygen documentation cannot be built using a seperate build directory but we do...
[libt2n] / libt2n.spec.in
2006-12-21 Gerd v. Egidylibt2n: (gerd) improve docu, cleanup for public release v0.2
2006-12-11 Gerd v. Egidyinclude codegen stuff into spec-file
2006-11-06 Gerd v. Egidylibt2n: (gerd) obsolete libmcop
2006-10-31 Gerd v. Egidylibt2n: (gerd) improve exports
2006-10-09 Thomas Jaroschlibt2n: (tomj) RPM/pkgconfig skeleton